Home - Befolkningen i Danmark    |     svensk_flag     |     norske_flag

Hvor mange mennesker bor i Norge?


Norges befolkning over 5 millioner i marts 2012. Kønsfordeling er 50,12% mænd og 49,88% kvinder dato. 2012/01/01. Det er første gang, der er et overskud af mænd i Norge siden folketællingen blev foretaget af køn første gang i 1769. Aldersfordelingen er 25,3% fra 0 til 20 år, 61,7% fra 20 til 66, og 12,9% fra 66 år og op (skøn 2011). Ca. 34% af landets befolkning bor i de fire amter (Akershus, Østfold, Vestfold og Oslo) omkring Oslofjorden, der kun dækker 3,63% af landets areal.Hvor mange mennesker bor der i:

Vallensved befolkning
Grindsted befolkning
Adsbøl befolkning
Tranbjerg befolkning
Thorsø beobere
Ølsted Sydstrand befolkning
Landdistrikter befolkning
Grumstrup beobere
Vrå befolkning
Skanderborg befolkning
Fruering befolkning
Laanshøj befolkning
Marslev befolkning
Padborg befolkning
Vorgod-Barde befolkning
Oue befolkning
Sundby beobere
Guldager beobere
Nørre Nissum befolkning
Hune beobere
Forlev befolkning
Jelling befolkning
Ringe befolkning
Uden fast bopæl befolkning
Mønsted befolkning
Gelsted (del af flere kommuner) befolkning
Tylstrup befolkning
Gylling befolkning
Sandby befolkning
Uvelse befolkning
Home - Befolkningen i Danmark    |     svenske_flag     |     norsk_flag